מפרט טיפולים לרכב סוזוקי גרנד וויטרה

15 קילומטרים 30 קילומטרים 45 קילומטרים 60 קילומטרים 75 קילומטרים 90 קילומטרים
12 חודשים 24 חודשים 36 חודשים 48 חודשים 60 חודשים 72 חודשים
שמן מנוע 10w-40 החלפה החלפה החלפה החלפה החלפה החלפה
מסנן שמן מנוע החלפה החלפה החלפה החלפה החלפה החלפה
מי קירור בדוק בדוק החלפה בדוק בדוק החלפה
רצועה למנוע/אלטרנטור/מזגן/הגה בדוק החלפה
כיוון שסתומים בדוק בדוק בדוק
צינורות מים וחיבורים בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק
מערכת פליטה ותושבות בדוק בדוק בדוק
מצתים החלפה החלפה
מסנן אוויר בדוק בדוק החלפה בדוק בדוק החלפה
מיכל דלק,צינורות דלק וחיבורים בדוק בדוק בדוק
שסתום PVC בדוק
מערכת אדי דלק בדוק
דסקיות בלמים+רפידות בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק
נוזל בלמים בדוק החלפה בדוק החלפה בדוק החלפה
כוון בלם ים בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק
מערכת צינורות בלמים ודוושת בלם בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק
מערכת היגוי בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק
מערכת מתלים בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק
בולמי זעזועים בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק
נוזל הגה כוח בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק
שמן לתיבת הילוכים רגילה בדוק בדוק בדוק
צינוריות לשמן תיבת הילוכים אוטו' בדוק
נוזל לתיבת העברה בדוק בדוק בדוק
נוזל לסרנים החלפה בדוק בדוק
צירי הנעה בדוק בדוק
מסנן אוויר פנימי בדוק בדוק החלפה בדוק בדוק החלפה
צמיגים,אופנים ואומי הידוק אופנים בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק
נסיעת מבחן בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק בדוק